Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens RonReizen verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring RonReizen

Als platform met inspirerende reisverhalen communiceer je met je bezoekers, opdrachtgevers, pers en stakeholders en ga je verstandig met je medewerkers om. Daarbij is het onvermijdelijk dat je ook gegevens registreert van personen, maar we willen daar als RonReizen in alle gevallen buitengewoon zorgvuldig mee omgaan. Daarom maken we hier graag transparant welke data we verzamelen en wat we daarmee doen. Sommige van die gegevens zijn persoonlijk, andere niet. We lichten dat hierna graag aan u toe:

1. Als u onze website bezoekt, wordt bijgehouden in welke volgorde en hoe lang iemand de pagina’s van onze website bekijkt. Dat gebeurt automatisch met behulp van zgn. cookies. Deze registratie gebeurt anoniem: het zijn dus geen echte persoonlijke gegevens. Door de analyse van die bezoekgegevens kunnen we onze website verbeteren.

2. Op de website van RonReizen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RonReizen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

3. RonReizen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de website wordt gevonden bij Google zoekresultaatpagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid [https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl] van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan RonReizen te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RonReizen heeft hier geen invloed op.

4. RonReizen heeft Google geen toestemming gegeven om via de website van RonReizen verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

5. RonReizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RonReizen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

6. Van bezoekers die een account aanmaken op RonReizen, slaan we voornaam, achternaam, emailadres. In je account bewaren we ook je intereses namelijk de door jou opgegeven voorkeuren voor bestemmingen en reistypen. Het is onze klantbelofte om het gebruik van het platform voor onze bezoekers makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je een geregistreerde gebruiker bent. Je kan op ieder moment je profiel verwijderen door een verzoek tot uitschrijving te mailen naar ron@fcklap.nl.

7. Van mensen die via een van onze prijsvragen of acties een prijs hebben gewonnen registreren we maximaal naam, adres, geboortedatum, email-adres en telefoonnummer. Zo kunnen we altijd zorgen dat de gewonnen prijzen bij de juiste persoon terechtkomen en indien nodig communiceren met de winnaars voor de juiste afhandeling. Die gegevens worden daarom voortdurend bewaard in onze database. Deze gegevens worden alleen met derden gedeeld indien deze partij de prijs rechtstreeks naar de winnaar moet sturen, verder worden deze gegevens niet met andere partijen gedeeld.

8. Om mensen te informeren over activiteiten en prijsvragen werken we met verschillende mailinglijsten: nieuwsbrief RonReizen en de perslijst om persberichten te verspreiden. U bent op uw eigen verzoek ingeschreven op deze lijsten. Voor deze lijsten noteren wij naam, e-mailadres en in sommige gevallen ook postadres. U kunt zich altijd makkelijk uitschrijven voor deze mailings. Vertegenwoordigers van de pers zijn in veel gevallen op eigen uitnodiging opgenomen in de perslijst, in andere gevallen is het openbaar vindbare mailadres gebruikt. Volgens ons past het bij de aard van de journalistiek dat men bereikbaar dient te zijn. Ook vertegenwoordigers van de pers kunnen zich te allen tijde eenvoudig afmelden van de mailingslijst.

9. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10. Tot slot, natuurlijk leggen we persoonlijke gegevens van onze medewerkers vast, zoals naam, adres, geboortedatum, IBAN-nummer en calamiteit-contactgegevens. De redenen daarvoor zijn verschillend. Natuurlijk gaat het hierbij om periodieke betalingen maar ook de overheid vraagt ons om bijv. het nummer van ID-kaart of paspoort te registreren. Dit is echt persoonlijke informatie. Voor zover nodig wordt die ook verstrekt aan het bedrijf dat onze salarissen verwerkt. Logisch, maar wij vinden dat ook hierbij zorgvuldigheid voorop moet staan en we borgen dat contractueel met de leverancier. Ook belangrijk: elke persoon van wie wij persoonlijke gegevens registreren, mag deze inzien en ook opdragen om ons zijn of haar data uit onze bestanden te laten verwijderen.

Mocht u verder nog vragen hebben over hoe wij persoonlijke gegevens verwerken, stuurt u dan een email naar de directeur van FC Klap, die hiervoor verantwoordelijk is, via info@fcklap.nl

RonReizen behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.